Patientsäkerhet

Rapportering av biverkningar


Patientsäkerheten är prioriterad hos Sobi. Vi har ett åtagande att samla in, analysera och agera på all ny information om fördelar och risker med våra produkter. Om du har information om en sidoeffekt eller biverkning förknippad med någon av våra produkter ber vi dig att meddelas oss via drugsafety@sobi.com.


Biverkningar ska även rapporteras till den nationella hälsovårdsmyndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.

Patientsäkerhet

Rapportering av biverkningar


Patientsäkerheten är prioriterad hos Sobi. Vi har ett åtagande att samla in, analysera och agera på all ny information om fördelar och risker med våra produkter. Om du har information om en sidoeffekt eller biverkning förknippad med någon av våra produkter ber vi dig att meddelas oss via drugsafety@sobi.com.


Biverkningar ska även rapporteras till den nationella hälsovårdsmyndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.