Medicinska frågor

Kontakta det lokala Sobi-dotterbolaget (se vår lista över internationella kontakter) eller Sobi Medical Information på huvudkontoret genom att skicka ett e-postmeddelande till: medical.info@sobi.com

https://www.sobi.com/en/Sobi-Offices 

 

Medicinska frågor

Kontakta det lokala Sobi-dotterbolaget (se vår lista över internationella kontakter) eller Sobi Medical Information på huvudkontoret genom att skicka ett e-postmeddelande till: medical.info@sobi.com

https://www.sobi.com/en/Sobi-Offices