Användningsvillkor

Användarvillkor

Den här webbplatsen har utvecklats av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (nedan benämnt "Sobi"). Sobi erbjuder den här webbplatsen, inklusive informationen och materialet som är tillgängligt på denna webbplats, under förutsättning att du som användare accepterar dessa användarvillkor. Genom att komma åt eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.
 

Ansvarsfriskrivning
 

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information. All medicinsk information är enbart avsedd som information och ersätter inte råd från en läkare eller annan medicinsk personal. Sobi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen och materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt och aktuellt; men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) om informationens korrekthet, fullständighet eller aktualitet. Du bekräftar och godkänner att du tar fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag, friskriver sig Sobi uttryckligen från allt  ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador eller för andra särskilda skador, förluster eller skador som uppstår till följd av användningen, oförmåga att använda eller förlitan på någon sådan information eller material. Sobi kan när som helst ändra informationen och materialet på denna webbplats utan föregående meddelande.

Hyperlänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som innehas eller underhålls av tredje part över vilka Sobi inte har någon kontroll. Alla länkar tillhandahålls enbart som en tjänst till våra besökare och Sobi har inget ansvar för innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Att länka till och besöka andra webbplatser via Sobis webbplats sker således helt på egen risk.


Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och diagram) är skyddad av upphovsrätt och är Sobis, eller dess licensgivares, exklusiva egendom. Information och material får endast nås, kopieras och laddas ner för din egen icke-kommersiella användning. All annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller försäljning av, licensiering eller publicering av information eller material från denna webbplats, helt eller delvis, är uttryckligen förbjuden.


Varumärken

Alla varumärken, logotyper och layout objekt på denna webbplats är registrerade eller oregistrerade varumärken och Sobis, dess licensgivares eller andra tredje parts exklusiva egendom. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera varumärken, logotyper och layout objekt i någon form utan ägarens i förväg lämnade skriftliga tillstånd.


Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att Sobi ska kunna samla information om användarens användning av webbplatsen. Cookies är små delar av information lagrad i minnet på användarens webbläsare. Sobi använder inte cookies för några andra ändamål än de som beskrivs i avsnittet Användning av cookies. Läs mer om vår Användning av cookies på denna webbplats.

Användningsvillkor

Användarvillkor

Den här webbplatsen har utvecklats av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (nedan benämnt "Sobi"). Sobi erbjuder den här webbplatsen, inklusive informationen och materialet som är tillgängligt på denna webbplats, under förutsättning att du som användare accepterar dessa användarvillkor. Genom att komma åt eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.
 

Ansvarsfriskrivning
 

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information. All medicinsk information är enbart avsedd som information och ersätter inte råd från en läkare eller annan medicinsk personal. Sobi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen och materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt och aktuellt; men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) om informationens korrekthet, fullständighet eller aktualitet. Du bekräftar och godkänner att du tar fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag, friskriver sig Sobi uttryckligen från allt  ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador eller för andra särskilda skador, förluster eller skador som uppstår till följd av användningen, oförmåga att använda eller förlitan på någon sådan information eller material. Sobi kan när som helst ändra informationen och materialet på denna webbplats utan föregående meddelande.

Hyperlänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som innehas eller underhålls av tredje part över vilka Sobi inte har någon kontroll. Alla länkar tillhandahålls enbart som en tjänst till våra besökare och Sobi har inget ansvar för innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Att länka till och besöka andra webbplatser via Sobis webbplats sker således helt på egen risk.


Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och diagram) är skyddad av upphovsrätt och är Sobis, eller dess licensgivares, exklusiva egendom. Information och material får endast nås, kopieras och laddas ner för din egen icke-kommersiella användning. All annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller försäljning av, licensiering eller publicering av information eller material från denna webbplats, helt eller delvis, är uttryckligen förbjuden.


Varumärken

Alla varumärken, logotyper och layout objekt på denna webbplats är registrerade eller oregistrerade varumärken och Sobis, dess licensgivares eller andra tredje parts exklusiva egendom. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera varumärken, logotyper och layout objekt i någon form utan ägarens i förväg lämnade skriftliga tillstånd.


Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att Sobi ska kunna samla information om användarens användning av webbplatsen. Cookies är små delar av information lagrad i minnet på användarens webbläsare. Sobi använder inte cookies för några andra ändamål än de som beskrivs i avsnittet Användning av cookies. Läs mer om vår Användning av cookies på denna webbplats.