Familj med en vuxen och fem barn som kastar boll till varandra på gröna kullar

Elocta® var den första helt rekombinanta faktor VIII med förlängd halveringstid som godkändes i EU

Vad är Elocta®

Varför Elocta®

Hur används Elocta®

Se hur FC Fusion fungerar

Se hur Elocta® tillverkas

Elocta® var den första helt rekombinanta faktor VIII med förlängd halveringstid som godkändes i EU

Vad är Elocta®

Varför Elocta®

Hur används Elocta®

Se hur FC Fusion fungerar

Se hur Elocta® tillverkas