Underhåll pågår!

Underhåll pågår!

Kontakt


Besöksadress: 

Tomtebodavägen 23 A, SOLNA

Generella frågor

Vid generella frågor, vänligen maila till mail.se@sobi.com

Medicinska frågor

Kontakta det lokala Sobi-dotterbolaget (se vår lista över internationella Sobi kontor) eller Sobi Medical Information på huvudkontoret genom att skicka ett e-postmeddelande till: mail.se@sobi.com
https://www.sobi.com/sv/kontakt

Rapportering av biverkningar

Om du har allmänna frågor, medicinska frågor eller vill rapportera en reklamation vänligen kontakta mail.se@sobi.com

Patientsäkerhet
Patientsäkerhet är av högsta prioritet för Sobi. Vi är dedikerade att samla, analysera och reagera på information angående fördelar och risker med våra produkter. Om du har information om bieffekter eller biverkningar som kan sättas i samband med någon av våra produkter så är vi tacksamma om du rapporterar det till mail.se@sobi.com eller via läkemedelsverkets hemsida. Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor | Läkemedelsverket (läkemedelsverket.se)