Underhåll pågår!

Underhåll pågår!

Kontakt


Besöksadress: 

Tomtebodavägen 23 A, SOLNA

Generella frågor

Vid generella frågor, vänligen maila till mail.se@sobi.com

Medicinska frågor

Vid medicinska frågor, vänligen maila medical.info@sobi.com

Rapportering av biverkningar

Patientsäkerhet har högsta prioritet för Sobi. Vi är dedikerade att samla, analysera och reagera på information angående fördelar och risker med våra produkter. 

Om du har information om bieffekter eller biverkningar som kan sättas i samband med någon av våra produkter så är vi tacksamma om du rapporterar det till drugsafety@sobi.com